Dupuytrenova kontraktura je naziv za bolest koja zahvaća potkožnu ovojnicu (površinsku fasciju) dlana i prstiju, pri čemu dolazi do pojave potkožnih čvorića, tračaka i na kraju savijanja prstiju (fleksijskih kontraktura). U uznapredovaloj fazi zahvaća i kožu te uzrokuje skraćenje i skvrčavanje kože. Dupuytrenova kontraktura najčešće zahvaća dlan šake, prstenjak i mali prst. Pravi uzrok nastanka Dupuytrenove kontrakture još uvijek se ne zna. Smatra se da je bolest nasljedna, puno je češća kod muškaraca (10:1). Obično se pojavljuje iza 40-te godine života. Tijek bolesti izrazito je teško predvidjeti, ne može se znati kako brzo će bolest napredovati i u kolikom opsegu će se razviti.

Bolest je dobila ime po francuskom kirurgu Dupuytrenu koji je 1872. godine postavio esencijalne principe u operativnom tretmanu te bolesti. Operacijom se odstranjuje zadebljana, bolešću promijenjena palmarna aponeuroza i fibrozni čvorići. Operaciju Dupuytrenove kontrakture izvodi plastični kirurg ili kirurg koji se bavi kirurgijom šake. Plastično-rekonstrukcijski zahvat daje dobre rezultate ako je operacija izvedena na vrijeme i ako je provedena adekvatna postoperacijska rehabilitacija.

Potrebno je znati da tijekom ove bolesti osim zadebljanja fascije dolazi i do promjena na drugim strukturama šake. Moguć je gubitak kože, skraćenje neurovaskularnih struktura, kontrakture zglobnih čahura i ligamenata te skraćenje ovojnica fleksornih tetiva. To su sve čimbenici koji utječu na konačni ishod liječenja. Također valja znati da Dupuytrenova kontraktura ima sklonost ponovnom javljanju nakon liječenja.

KANDIDATI ZA ZAHVAT

Operacija je indicirana kod bolesnika kod kojih zadebljana ovojnica radi smetnje ili se prst više ne može u potpunosti ispružiti.

Zahvatu prethodi konzultacijski pregled na kojem ćete, nakon pregleda i uvida u stanje šake, dobiti osnovne informacije o operaciji, postoperativnom tijeku i daljnjoj rehabilitaciji.

PRIPREMA ZA ZAHVAT

Za operaciju u općoj anesteziji potrebne su standardne pretrage krvi i urina: KKS; SE, koagulogram, GUK, urea, kreatinin; urin kompletni, EKG i pregled internista po potrebi. Sve pretrage mogu se učiniti i u Poliklinici za estetsku i plastičnu kirurgiju Arcadia.

Ukoliko je zahvat moguće napraviti u lokalnoj anesteziji, nije potrebna kompletna obrada. Detaljne upute dobiti će te na konzultacijskom pregledu od operatera.

PRIJEM U POLIKLINIKU

Prijem u Polikliniku Arcadia prethodno se dogovara telefonski. Može biti u jutarnjim satima na sam dan operacije ili večer prije zahvata. Nakon smještaja u sobu slijedi uzimanje anamnestičkih podataka, pregled liječnika, fotografiranje šake i po potrebi pregled specijalista anesteziologa.

ANESTEZIJA

Plastično-rekonstrukcijski zahvat Dupuytrenove kontrakture izvodi se u općoj ili regionalnoj anestezijom. Ukoliko se radi o manjem opsegu bolesti operacija se može napraviti i u lokalnoj anesteziji.

ZAHVAT

Postoji više operacijskih metoda liječenja Dupuytrenove kontrakture. Ovisno o uznapredovalošću bolesti bira se i metoda. Danas su najčešće korištene:

  • ograničeno odstranjivanje oboljele ovojnice (resekcija palmarne fascije),
  • kompletno odstranjivanje ovojnice (fasciektomija),
  • odstranjivanje fascije i zahvaćene kože (dermofasciektomija) i
  • kod uznapredovele bolesti amputacija prsta.

Nakon ispravljanja deformacije često ostaje defekt kože koji se zbrinjava nekim od plastično-rekonstrukcijskih postupaka (npr. Z-plastika) ili se rana djelomično ostavlja otvorena da sama zacijeli.

NEPOSREDNI POSTOPERATIVNI TIJEK

Ovisi o metodi plastične operacije Dupuytrenove kontrakure. Kući se može otići isti dan ili nakon 24 sata od operacije. Na ruci se nosi zavoj i longeta (plastična, sadrena ili metalna), a ukoliko je postavljen dren, isti se vadi se nakon 24 sata. Šavovi se vade nakon 7-10 dana. S fizikalnom terapijom počinje se nakon vađenja šavova ili potpunog zarastanja rane. Ona je vrlobitna u postoperativnom tijeku liječenja Dupuytrenove kontrakture.

Rane komplikacije kod plastične operacije Dupuytrenove kontrakure mogu biti produljeno krvarenje na mjestu operacije, stvaranje krvnog podljeva i upala rane. Rijetka je komplikacija nekroza kože i izgubljen osjet na prstima šake.

KRAJNJI REZULTAT

Cilj kirurškog liječenja Dupuytrenove bolesti je oslobađanje kontrakture i ponovno uspostavljanje funkcije šake. Ako postoji kontraktura na obje šake, operacija na drugoj šaci izvodi se nakon potpunog oporavka od prethodne operacije. Pravilan izbor operativnog zahvata može ispraviti deformaciju i postići punu funkciju šake.

Pošaljite upit

Pošaljite upit vezan za posebnu ponudu (navedite o kojoj ponudi se radi) ili samo postavite pitanje i mi ćemo se u najkraćem roku javiti sa odgovorom.
arca-logobw-1
Pošaljite upit...

Slanjem ove poruke potvrđujem da sam pročitao/la i da se slažem sa uvjetima korištenja

Pošalji
5284,5195,5262,5270,5258,5266,5269,5195,5219,5195,5273,5272,5269,5266,5268,5269,5266,5271,5266,5268,5258,5225,5273,5272,5269,5266,5268,5269,5266,5271,5266,5268,5258,5206,5258,5275,5260,5258,5261,5266,5258,5207,5265,5275,5195,5205,5195,5276,5278,5259,5267,5262,5260,5277,5195,5219,5195,5236,5272,5271,5277,5258,5268,5277,5193,5263,5272,5275,5270,5258,5193,5206,5193,5226,5275,5260,5258,5261,5266,5258,5195,5286
Vaša poruka uspješno je poslana
Uops! Došlo je do greške.

Copyright 2019. © Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana