OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERNET STRANICE www.poliklinika-arcadia.hr

1. Značenje pojmova

Izdavač Internet stranice http://www.poliklinika-arcadia..hr/ je POLIKLINIKA ARCADIA D.O.O. za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju, bez bolničkog liječenja iz područja plastične kirurgije, ginekologije, kardiologije, dermatologije i venerologije, sa sjedištem u Daruvaru, Strma ulica 16, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080427257, osobni identifikacijski broj (OIB): 91876976581 (u daljnjem tekstu: „Izdavač“).

www.poliklinika-arcadia.hr je Internet stranica putem koje Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje se nalaze u ponudi Poliklinike Arcadia Daruvar d.o.o. Također o proizvodima koje koristimo za usluge koje pružamo i o tehnologiji koju koristimo.
Korisnik Internet stranice www.poliklinika-arcadia.hr može biti pravna ili fizička osoba koja kako posredno, tako i neposredno, koristi, ili je koristila, pristupa ili je pristupila Internet stranici www.poliklinika-arcadia.hr
Internet stranica podrazumijeva sve Internet stranice i njihove dijelove koje se nalaze unutar domene www.poliklinika-arcadia.hr.

2. Općenito o uvjetima korištenja

Ovi Opći uvjeti korištenja Internet stranice www.poliklinika-arcadia.hr (u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“) uređuju pravila i uvjete koji se odnose na korištenje Internet stranice www.poliklinika-arcadia.hr.
Korištenjem ovih Internet stranica, Korisnici iskazuju da se slažu s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internet stranice www.poliklinika-arcadia.hr u skladu s istima.

Pravo korištenja ovih Internet stranica osobno je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Svaki Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje i gdje se kao takve traže za pristup i pohranjivanje.

Korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad iz različitih razloga dolazi do tehničkih problema pri radu Internet mreže čime može doći do prekida usluga ili drugih događaja koji su izvan kontrole Izdavača, a iz kojeg razloga isti nije odgovoran ni za kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Izdavača.

3. O promjeni Općih uvjeta korištenja

Izdavač zadržava u svakom trenutku pravo na izmjenu ukoliko je npr. ukinut bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje Internet stranica. Isto tako, Izdavač može iz svojih razloga prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Izdavač zadržava u svakom trenutku pravo, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta korištenja i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Spomenute izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata korištenja. Ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja, a Korisnik nastavi koristiti Internet stranice www.poliklinika-arcadia.hr, smatra se da prihvaća Opće uvjete korištenja u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na Internet stranicama www.poliklinika-arcadia.hr. Svako korištenje predmetnih Internet stranica, osim upoznavanja s izmjenama Općih uvjeta korištenja, od strane Korisnika nakon takve promjene smatrat će se kao prihvaćanje tih promjena.

4. Ponašanje korisnika Internet stranice

Korisnik se obvezuje i dužan je koristiti Internet stranicu www.poliklinika-arcadia.hr u skladu s propisima i zakonima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima. Korisnik zna da ne smije putem ovih Internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše ljudska prava drugih, bilo kakav materijal koji je smatra nezakonit, ugrožavajući, klevetnički, uvredljiv, koji je opscen, vulgaran, ili na drugi način nepoželjan i neprimjeren u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pisanog odobrenja Izdavača, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga za koje ne postoji suradnički ugovor i suglasnost o oglašavanju.

Bilo kakvo ponašanje Korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Izdavača ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog Korisnika u korištenju ili uživanju u Internet stranicama www.poliklinika-arcadia.hr strogo je zabranjeno. Korisnik ne smije koristiti Internet stranice www.poliklinika-arcadia.hr za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, političke, vjerske, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje Korisnika Internet stranica www.poliklinika-arcadia.hr na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju, ili potencijalu konkurenciju Izdavaču.

5. Intelektualno vlasništvo

Materijali koji se nalaze na Internet stranicama www.poliklinika-arcadia.hr isključivo su vlasništvo Izdavača te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu, kao i sukladno drugim potrebnim odobrenjima. Izdavač je ujedino nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom sadržaju Internet stranice www.poliklinika-arcadia.hr neophodnom za ispravno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Korisnik zna da je zabranjena bilo kakva distribucija, prijenos, kopiranje, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih Internet stranica i/ili bilo kojih materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim Internet stranicama i/ili bilo kojih drugih dijelova ovih Internet stranica bez pisanog odobrenja Izdavača. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava, pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što je kazneni progon ili pokretanje više vrsta sudskih postupaka.

Korisnik ne smije objavljivati, mijenjati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način koristiti bilo koji sadržaj sa Internet stranice www.poliklinika-arcadia.hr, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.
Korisnik može sa Internet stranice www.poliklinika-arcadia.hr preuzimati, spremati ili ispisivati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da na Internet stranicama www.poliklinika-arcadia.hr neće postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove obveze kao Korisnik. Je li neki od materijala na Internet stranici zaštićen nekim od prava, Korisnik mora doći samostalno, pa stoga Izdavač nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Samostalno postavljanje materijala od strane Korisnika bilo kakvog sadržaja na bilo koji dio Internet stranica www.poliklinika-arcadia.hr, Korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao Izdavaču pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo neisključivog iskorištavanja, reprodukcije, prilagođavanja, objavljivanja, modificiranja, prevođenja i distribucije takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

6. Korištenje IT opreme

Isključivo Korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje vlastite IT opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internet stranica www.poliklinika-arcadia.hr, isto tako je upoznat da samostalno snosi i sve s tim povezane troškove popravaka ili ponovne nabave. Izdavač se ograđuje od svake odgovornosti za bilo kakva oštećenja IT opreme i ostalih stvari Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja Internet stranica www.poliklinika-arcadia.hr.

7. Nadzor nad Internet stranicom

U svakom trenutku Izdavač ima pravo izvršiti kontrolu sadržaja na Internet stranicama www.poliklinika-arcadia.hr, a s ciljem da bude siguran u poštivanje kako ovih Uvjeta, tako i pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Iz prije navedenog prava, Izdavač ima mogućnost ukloniti bilo kakav materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i mogućnost da ukine lozinke/zaporke ili korisničke račune Korisnika.

8. Kako čuvamo vašu privatnost

Za vrijeme korištenja Internet stranica www.poliklinika-arcadia.hr i njezinih pojedinih funkcionalnosti od strane Korisnika, Izdavač može prikupljati određene osobne podatke Korisnika te iste obrađivati i pohranjivati u za to predviđene svrhe. Korištenjem Internet stranica www.poliklinika-arcadia.hr pristajete na javno objavljena Pravila privatnosti Izdavača te potvrđujete da ste pročitali, shvatili i prihvatili Pravilna privatnosti.

Pravila privatnosti izdavača nalaze se na Internet stranici www.poliklinika-arcadia.hr pod rubrikom „Pravila privatnosti“, a koja možete pronaći na linku: https://www.poliklinika-arcadia.hr/pravila-privatnosti

9. Autorsko pravo

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na Internet stranicama www.poliklinika-arcadia.hr, smatra se da Korisnik daje Izdavaču pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta radi pružanja veće kvalitete usluge, ili bilo koju drugu pravno prihvatljivu namjenu.

10. Ograničenje odgovornosti i izjava o jamstvu korištenja Internet straicom

Korisnik je suglasan da Internet stranice www.poliklinika-arcadia.hr koristi isključivo na svoju vlastitu odgovornost. Izdavač kao niti bilo koja osoba povezana s Izdavačem ne garantiraju ni na koji način da upotreba Internet stranica www.poliklinika-arcadia.hr neće biti prekinuta, ili da će se uvijek odvijati bez poteškoća u radu. Također, Izdavač nije odgovoran za moguće posljedice nastale upotrebom Internet stranica www.poliklinika-arcadia.hr, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane putem predmetnih Internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvim brisanjem, greškom, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom Internet veze, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, nemarom, neprikladnim ponašanje, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik ovom izjavom prihvaća da Izdavač nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje ostalih korisnika ili trećih pravnih ili fizičkih osoba te da je mogući rizik od eventualnih šteta isključivo na Korisniku Internet stranice.

Izdavač se ograđuje za svu moguću štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internet stranica www.poliklinika-arcadia.hr, parcijalno ili u cijelosti.

Izdavač nije odgovoran za sadržaj koji Korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internet stranice www.poliklinika-arcadia.hr. Sadržaj koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez ikakve posebne najave i obrazloženja.

11. Eventualna naknada štete

Korisnik korištenjem Internet stranica www.poliklinika-arcadia.hr daje privolu kako neće smatrati odgovornim Izdavača, njegove podružnice, vlasnike, zaposlenike i agente za naknadu eventualnih troškova i šteta uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem Internet stranica www.poliklinika-arcadia.hr od strane Korisnika.

12. Prekid poslovnog odnosa

Izdavač zadržava pravo u bilo koje vrijeme raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. Čak ni u tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na preuzete odgovornost i obveze Korisnika. Izdavač ne daje garanciju za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na Internet stranicama www.poliklinika-arcadia.hr postavljenog od strane Korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

Izdavač nije odgovoran ni za kakvu eventualnu štetu ili gubitak nastalih iz razloga korištenja informacija dobivenih na Internet stranicama www.poliklinika-arcadia.hr.

Izdavač se izričito i u svakom smislu ograđuje od sadržaja materijala na Internet stranicama trećih osoba, a na koje bi se moglo pristupiti s Internet stranice www.poliklinika-arcadia.hr. U slučaju da Kada Korisnik pristupi Internet stranicama trećih osoba, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Izdavača.

13. Završne odredbe

Ukoliko je bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja ništetna, takva ništetnost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Općih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Općih uvjeta ostati na snazi, a ništetna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj svrsi najviše odgovara odredbi koja je ništetna.

Ukoliko Izdavač ne iskoristi svoja prava iz ovih Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Zabranjeno je korištenje Internet stranice www.poliklinika-arcadia.hr osobama mlađim od 16 godina.
Za sve pravne sporove koji mogu nastati u vezi s korištenjem Internet stranica www.poliklinika-arcadia.hr nadležan je nadležni sud sa sjedištem u Bjelovaru.

Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na Internet stranici www.poliklinika-arcadia.hr smatra se da je Korisnik ove Opće uvjete u cijelosti pročitao, ispravno razumio i prihvatio.

arca-logobw-1
Pošaljite upit...

Slanjem ove poruke potvrđujem da sam pročitao/la i da se slažem sa uvjetima korištenja

Pošalji
5284,5195,5262,5270,5258,5266,5269,5195,5219,5195,5273,5272,5269,5266,5268,5269,5266,5271,5266,5268,5258,5225,5273,5272,5269,5266,5268,5269,5266,5271,5266,5268,5258,5206,5258,5275,5260,5258,5261,5266,5258,5207,5265,5275,5195,5205,5195,5276,5278,5259,5267,5262,5260,5277,5195,5219,5195,5236,5272,5271,5277,5258,5268,5277,5193,5263,5272,5275,5270,5258,5193,5206,5193,5226,5275,5260,5258,5261,5266,5258,5195,5286
Vaša poruka uspješno je poslana
Uops! Došlo je do greške.

Copyright 2019. © Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana