Neka od najčešćih stanja zbog kojih se pacijenti obraćaju neurologu su razni oblici glavobolja, poremećaja ravnoteže, poremećaja pokreta i/ili pokretljivosti, poremećaja svijesti, naglijih poremećaja ponašanja, poremećaja osjeta, raznih bolnih stanja.

Anamneza (povijest bolesti) je kamen temeljac svake aktivnosti koja je usmjerena na postizanje, održavanje i/ili unapređenje zdravlja, kao i  usporavanje progresije (napredovanja) bolesti.

Pregled neurologa spada među najkompleksnije preglede u medicini.

Uključuje među ostalim procjenu stanja svijesti,  procjenu samostalne pokretljivosti, funkcije  govora, orijentaciju osobe prema sebi, drugima, kao i vremensku i prostornu orijentaciju,  funkciju kranijskih živaca uključujući i temeljno ispitivanje funkcije vida, temeljnu pokretljivost kralježnice, motoričku funkciju ekstremiteta ( ruku i nogu), procjenu funkcije ravnoteže, ispitivanje refleksa i senzibiliteta.

Klasični pregled neurologa često treba upotpuniti i temeljnim somatskim pregledom koji uključuje auskultaciju srca („slušanje stetoskopom“), ispitivanje centralnog i perifernog pulsa te bazično utvrđivanje srčanog ritma („pravilan – nepravilan“ te procjenu broja otkucaja srca u minuti),  auskultaciju pluća („slušanje pluća stetoskopom“) kao i perkusiju pluća, zatim palpaciju, perkusiju i auskultaciju abdomena (fizikalni pregled trbuha) itd.

Nakon uzimanja anamneze, detaljnog pregleda daju se preporuke o daljnjim dijagnostičko – terapijskim postupcima (odnosno, koje sve pretrage treba učiniti i kako treba započeti liječenje) te se  u dogovoru sa pacijentom kreće u realizaciju istih.

U našoj se ustanovi uz laboratorijsku obradu za sada mogu učiniti neke od osnovnih pretraga u neurologiji, a to s CDFI karotida i vertebralnih arterija („dopler karotida, UZV krvnih žila vrata“) te TCD VB (vertebrobazilarnog sliva), a po potrebi i TCD circulus arteriosus Willisi („TCD Willisovog kruga“).

Kako većina bolesti ne nastupi „preko noći“, tako je i u neurologiji najčešće potrebno praćenje bolesnika te korekcija terapije u svrhu čega se provode redovite indicirane kontrole neurologa i ostalih odnosnih specijalnosti kako bi se za bolesnika učinilo najviše što je moguće u realnim okvirima današnjih dosega medicinskih znanosti i tehnologije.

Pošaljite upit

Pošaljite upit vezan za posebnu ponudu (navedite o kojoj ponudi se radi) ili samo postavite pitanje i mi ćemo se u najkraćem roku javiti sa odgovorom.
arca-logobw-1
Pošaljite upit...

Slanjem ove poruke potvrđujem da sam pročitao/la i da se slažem sa uvjetima korištenja

Pošalji
5284,5195,5262,5270,5258,5266,5269,5195,5219,5195,5273,5272,5269,5266,5268,5269,5266,5271,5266,5268,5258,5225,5273,5272,5269,5266,5268,5269,5266,5271,5266,5268,5258,5206,5258,5275,5260,5258,5261,5266,5258,5207,5265,5275,5195,5205,5195,5276,5278,5259,5267,5262,5260,5277,5195,5219,5195,5236,5272,5271,5277,5258,5268,5277,5193,5263,5272,5275,5270,5258,5193,5206,5193,5226,5275,5260,5258,5261,5266,5258,5195,5286
Vaša poruka uspješno je poslana
Uops! Došlo je do greške.

Copyright 2019. © Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana