Poliklinika Arcadia Daruvar d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Poliklinika Arcadia“); OIB: 91876976581 ,koja se nalazi na adresi Strma ulica 16 u Daruvaru, kao pravni subjekt zadužen za obradu vaših osobnih podataka, koristi za svoju uporabu i štiti sve informacije koje Korisnici istom dostavljaju kada koriste web stranicu www.poliklinika-arcadia.hr i naše ostale usluge, osobito u pogledu obrade osobnih podataka u pružanju usluga koje nudimo ili vi trebate.

Pod osobnim podatkom smatramo svaku informaciju koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se iz prikupljenih podataka može odrediti. Konkretno, svi podaci kojima se može utvrditi identitet korisnika smatraju se osobnim podacima (primjerice ime i prezime, oib, osobni broj zdravstvenog osiguranja adresa stanovanja, e-mail adresa i sl.).

Pod obradom osobnih podataka smatramo svaku radnju ili više njih izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne. Obradom podataka smatramo prikupljanje, organiziranje, snimanje, spremanje, izmjena ili prilagodba, povlačenje iz baze na uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s osobnim podacima.

Način na koji prikupljamo osobne podatke

Poliklinika Arcadia prikuplja Vaše osobne podatke, između ostalog, u slijedećim slučajevima:

 • ako izravno kod nas tražite ili kupite uslugu
 • ako nam šaljete upit, na primjer ispunjavanjem kontakt elektronskog obrasca za unos podataka na našoj internetskoj stranici
 • ako nas izravno kontaktirate putem naše Internet stranice
 • ako nam naši poslovni partneri dostave vaše podatke na dozvoljen način
 • osobe mlađe od 16 godina ne smiju nam dostavljati osobne podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika

Kako se vaši osobni podaci mogu koristiti u poslovne svrhe

Osobne podatke koristit ćemo u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka te korištenje mora biti opravdano temeljem jedne od pravnih „osnova“ koje ovim pravilnikom utvrđujemo.

Opravdane osnove za obradu podataka su, između ostalog, ugovorna obaveza, legitimni interes, zakonska osnova i suglasnost. Obradu na temeljenu na legitimnom interesu Poliklinika Arcadia koristi za pružanje i promoviranje informacija o svojim uslugama, u svrhu održavanja najviših standarda kvalitete pri prodaji usluga iz svoje ponude. Temeljna prava i slobode postojećih i potencijalnih kupaca odmjerena su u odnosu na interes Poliklinike Arcadia da obrađuje podatke u navedenu svrhu.

Poliklinika Arcadia će prikupiti kontaktne podatke, podatke o izvršenim uslugama, jamstvu, kao i informacije o povijesti vas, kao pacijenta, kada koristite naše usluge u svrhu obrade zahtjeva na temelju jamstva ili tehničke podrške za izvršene usluge.
Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama isključivo ako postoji opravdana osnova za prijenos koji je u korist korisnikove dobrobiti.

Poliklinika Arcadia podliježe zakonima Republike Hrvatske, kao i nadnacionalnim propisima, i dužna ih se pridržavati, uključujući pružanje vaših podataka tijelima za provedbu zakona, regulatornim i sudskim tijelima te trećim parničnim stranama vezano uz postupke ili istrage bilo gdje u svijetu gdje je to zahtijevano. Tamo gdje je to dopušteno, izravno ćemo vam uputiti takav zahtjev ili vas obavijestiti prije odgovora, osim ako bi to moglo utjecati na sprječavanje ili otkrivanje zločina.
Pružanje osobnih podataka u svrhu sukladnosti s obvezujućim zahtjevima za vašim podacima predstavlja zakonsku obvezu koja ovisi o konkretnom zahtjevu.

Na koji način čuvamo sigurnost vaših podataka

Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, te Poliklinika Arcadia poduzima sve mjere potrebne za njihovu zaštitu. Svi vaši podaci pohranjuju se na našim sigurnim poslužiteljima i sigurnim poslužiteljima naših partnera te im se pristupa i koristi u skladu s našim pravilima i standardima sigurnosti. Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od gubitka.

Ispunjavanjem kontakt forme ili registracijom na internet stranici www.poliklinika-arcadia.hr, dajete nam zasebnu suglasnost (privolu) da obrađujemo vaše osobne podatke navedene u registracijskoj ili kontakt formi u određenu svrhu/e, kao i podatke dostupne u procesu dostave dokumentacije u vidu dostave fotografije potrebne za dijagnostiku i slično. Svrhe koje Poliklinika Arcadia može istaknuti u registracijskoj ili kontakt formi zahtijevaju zasebnu privolu svake posebno.

Vaše podatke ćemo čuvati te s istima postupati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (679/2016) EU, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i drugim važećim primjenjivim propisima. Prikupljene osobne podatke korisnika i posjetitelja web stranice, kao i ostalih pacijenata ili potencijalnih pacijenata, nećemo i ne smijemo neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava, ukoliko to čini našu zakonsku obvezu ili je pak potrebno u svrhu realizacije dogovornih obveza.

Obvezujemo se da nećemo zloupotrebljavati osobne podatke iz registracijskog ili drugog obrasca, niti ih bez vašeg dopuštenja prepuštati trećim osobama, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje obveza. Osobnim podacima smatramo sve podatke kojima utvrđujemo identitet Korisnika (primjerice ime i prezime, adresa stanovanja, oib, adresa e-pošte, i sl.), a koji služe za odgovaranje na upite Korisnika, statistiku te slanja posebnih ponuda, a po posebno pribavljenoj privoli.

Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima koji će te podatke koristiti za obavljanje posla. Svi djelatnici Poliklinike Arcadia i njeni poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Obavezujemo se pružati zaštitu vaših osobnih podataka na način da prikupljamo samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje svrhe dane privole ili legitimnog interesa, ugovorne ili zakonske osnove. Podatke koji se pristupom na internetsku stranicu automatski bilježe (IP adresa, ime domene, vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) koristit ćemo isključivo radi ocjene posjećenosti internetske stranice i radi poboljšanja njezina sadržaja i funkcionalnosti, odnosno u statističke svrhe.

Poliklinika Arcadia informira Korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka te koristi iste za marketinške kampanje isključivo po posebno pribavljenoj privoli. U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Korisnik je dužan promjenu izvršiti i u korisničkim podacima.

Vodeći se prema važećem nacionalnom i nadnacionalnom zakonodavstvu, u cilju zaštite povjerljivosti osobnih podataka, posebno se obvezujemo postupati s vašim osobnim podacima u skladu sa zakonom i dobroj vjeri, prikupljati podatke isključivo u točno određene i zakonite svrhe, ne prosljeđivati podatke bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne privole, ne prosljeđivati osobne podatke državama izvan područja EU ako ta država ne osigurava primjerenu razinu zaštite podataka; osigurati primjerenu, sigurnu pohranu osobnih podataka, na način da ista ne prelazi svrhu radi koje su podaci prikupljeni i radi koje se obrađuju; osigurati obradu osobnih podataka samo za vrijeme i svrhu za koju je to potrebno; poduzimati sve potrebne i prikladne tehničke i organizacijske mjere radi sprječavanja uništenja, oštećenja ili gubitka osobnih podataka Korisnika; osigurati točnost osobnih podataka.

Ukoliko više ne želite da na bilo koji način obrađujemo vaše podatke, zahtijevate brisanje, ispravak ili prijenos vaših podataka, o tome nas obavijestite, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr ili broj telefona: 043/ 675 200
Poliklinika Arcadia može kontaktirati Korisnika radi provjere autentičnosti zahtjeva.

Korisnik koji je fizička osoba može u bilo kojem trenutku zatražiti da mu/joj Poliklinika Arcadia:

 • Potvrdi obrađuju li se podaci u odnosu na Korisnika te omogućiti pregled osobnih podataka sadržanih u sustavu pohrane osobnih podataka;
 • Proslijedi osobne podatke koji su sadržani u sustavu pohrane podataka;
 • Omogući pristup katalogu prikupljanja osobnih podataka;
 • Pruži popis trećih osoba kojima su preneseni osobni podaci, kada su im preneseni, na temelju čega i u koju svrhu;
 • Pruži informacije o izvorima na kojima se temelje evidencije koje osobne podatke sustav pohrane sadrži o pojedincu i načinu obrade;
 • Pruži informacije o svrsi obrade i vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, kao i sva potrebna objašnjenja u tom smislu;
 • Pruži objašnjenje tehničkih ili logičko-tehničkih postupaka donošenja odluka ako se obavlja automatizirano odlučivanje obradom osobnih podataka pojedinca.

Vremenski period čuvanja osobnih podataka Korisnika od strane Poliklinika Arcadia traje doživotno ili do primitka zahtjeva za brisanje od strane Korisnika na koga se osobni podaci odnose, nakon čega se osobni podaci trajno brišu. Poliklinika Arcadia čuva osobne podatke dulje od navedenog roka isključivo ako je to obvezujuće važećim propisima u RH ili nadnacionalnim zakonodavstvom.

Osobni podaci koji više nisu potrebni ili za koje je podnesen zahtjev za brisanjem se nepovratno uništavaju na siguran način.
Ukoliko Korisnik ima prigovore na obradu njegovih podataka od strane Poliklinike Arcadia, ima pravo uložiti svoj prigovor nadležnom državnom tijelu, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

arca-logobw-1
Pošaljite upit...

Slanjem ove poruke potvrđujem da sam pročitao/la i da se slažem sa uvjetima korištenja

Pošalji
5284,5195,5262,5270,5258,5266,5269,5195,5219,5195,5273,5272,5269,5266,5268,5269,5266,5271,5266,5268,5258,5225,5273,5272,5269,5266,5268,5269,5266,5271,5266,5268,5258,5206,5258,5275,5260,5258,5261,5266,5258,5207,5265,5275,5195,5205,5195,5276,5278,5259,5267,5262,5260,5277,5195,5219,5195,5236,5272,5271,5277,5258,5268,5277,5193,5263,5272,5275,5270,5258,5193,5206,5193,5226,5275,5260,5258,5261,5266,5258,5195,5286
Vaša poruka uspješno je poslana
Uops! Došlo je do greške.

Copyright 2019. © Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana