Naše sestre Anamarija Brandeis i Mateja Šugić upravo sudjeluju na 8. kongresu Hrvatske udruge medicinskih sestara u zdravstvu s međunarodnim…