Posjetili smo korisnike i djelatnike daruvarske udruge Korak Dalje. Udruga se od 2001. aktivno bavi zaštitom prava i interesa te…