Valentino Fogl

glavni tehničar operacijske sale
Valentino Fogl rođen je 1987. god. u Pakracu. Nakon osnovne škole pohađao je srednju školu u Pakracu, smjer Medicinska sestra – Medicinski tehničar, u razdoblju od 2002 – 2006 godine. Pripravnički staž je obavio u Općoj županijskoj bolnici u Pakracu. Nakon toga položio je stručni ispit 2008. u Zagrebu i stekao stručnu osposobljenost za samostalni rad kao medicinski tehničar. U Poliklinici Arcadia je zaposlen od 2009. god. te je ondje stekao internu edukaciju na području plastične i estetske kirurgije te ginekologije. U 2016. god. odlazi na usavršavanje rada i instrumentiranja u operacijskoj sali u KB Dubrava na Kliniku za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Proveo je godinu dana na mjestu glavnog tehničara poliklinike, a 2017. imenovan glavnim tehničarem sale. U slobodno vrijeme Valentino putuje sa suprugom, uživa u kvalitetnim ljudima i druženjima te ponekad iz gušta zasvira harmoniku. Godinama je igrao nogomet za NK Sirač tako da i danas rado zaigra nogomet s dečkima.

Pošaljite upit

Pošaljite upit vezan za posebnu ponudu (navedite o kojoj ponudi se radi) ili samo postavite pitanje i mi ćemo se u najkraćem roku javiti sa odgovorom.