Dr. Nikola Balja

Specijalist ginekologije i opstetricije
Dr. Nikola Balja rođen je 1969. u Pakracu. Nakon završetka osnovne i srednje škole te nakon odsluženja vojnog roka upisuje studij medicine na Sveučilištu u Zagrebu 1989. Diplomirao je 1994. te nakon dvogodišnjeg pripravničkog staža položio stručni ispit 1997. Radio je u Hitnoj službi te ambulanti opće prakse DZ Novska tri godine. 1999. počinje specijalistički staž iz ginekologije i porodništva u OŽB Pakrac i nastavlja u KB Merkur te 2004. polaže specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije. Tijekom specijalizacije upisuje Stručni poslijediplomski studij iz Perinatologije. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih kongresa kao predavač. Završio je postdiplomski tečaj iz ginekološke laparoskopije „Kurt Semm“, 2007.g kod doc. Kopjara, te postdiplomski tečaj iz UZV u ginekologiji i porodništvu 2006 kod prof. M. Podobnika u Merkuru. Od 2004. do 2016. radio je kao odjelni liječnik u OŽB Pakrac kada je i položio subspecijalistički ispit iz uroginekologije. Od 2016. radi u koncesijskoj ambulanti D.Z Kutina u Novskoj, a od 2020. počinje raditi i kao vanjski suradnik u poliklinici Arcadia.

Pošaljite upit

Pošaljite upit vezan za posebnu ponudu (navedite o kojoj ponudi se radi) ili samo postavite pitanje i mi ćemo se u najkraćem roku javiti sa odgovorom.