Dr. med. Biljana Ignatovska

Specijalist radiologije
Dr. med. Biljana Ignatovska rođena je 1978. god. u Zagrebu. Veći dio djetinjstva i osnovnoškolskog obrazovanja provela je u Požegi, nakon čega se s obitelji seli u Daruvar gdje završava osnovnu školu i upisuje Gimnaziju Daruvar. Godine 1997. upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu. Nakon završenog fakuteta, staž obavlja u općim bolnicama u Pakracu i Virovitici. Specijalizaciju iz radiologije započinje u OB Bjelovar pod mentorstvom dr. V. Bartoša te nastavlja edukaciju u KBC Sestara milosrdnica pod vodstvom prof. dr. sc. I. Krole. Nakon položenog specijalističkog ispita jedno vrijeme radi u Bjelovarskoj bolnici, a zatim se odlučuje pridružiti ocu u privatnoj poliklinici. Početkom 2019. preuzma vodstvo poliklinike. Kako je medicinska izobrazba cjeloživotna, tako dr. Ignatovska redovito ulaže u edukaciju i daljnje usavršavanje. Godine 2007. završava tečaj „Ultrazvuk muskuloskeletnog sustava“ u Zagrebu. 2019. sudjeluje na tečaju UZV dijagnostike ramena i kuka kod prof. dr. sc. C. Martinolia u Amsterdamu. Godine 2020. završava tečaj iz UZV dijagnostike dječjeih kukova u Klinici za dječje bolesti. Redovito pohađa brojne radiološke kongrese od kojih se ističe jedan od najvećih kongresa radiologije u Chicagu na kojem je sudjelovala 2014.god. Uz navedeno, završila je i brojne online tečajeve vezane za radiološku i ultrazvučnu dijegnostiku. Bez obzira na preuzimanje rukovodećeg položaja i dalje najveću ljubav u svom poslu osjeća u radu s pacijentima. Smatra da je kao liječnik prva odgovorna za atmosferu u svojoj ordinaciji. Pristup i odnos prema pacijentu ključni su za razvoj međusobnog povjerenja, a samim time i kvalitete rada. Želja joj je i dalje pružati odgovornu medicinsku uslugu u kojoj su liječnici dostupni, kvalitetni i posvećeni pojedincu. Osim medicine, veliko zanimanje pokazuje prema prehrani i nutricionizmu te drži brojna predavanja o zdravlju, zdravoj prehrani i utjecaju stresa na tijelo i tjelesne funkcije. Ujedno vodi i vlastiti OPG s nasadom lješnjaka. Majka je dvije kćeri i s obitelj živi u Daruvaru.

Pošaljite upit

Pošaljite upit vezan za posebnu ponudu (navedite o kojoj ponudi se radi) ili samo postavite pitanje i mi ćemo se u najkraćem roku javiti sa odgovorom.