HR | EN | SI 

Ponovna rinoplastika, poznata i kao sekundarna rinoplastika, operacija je nosa koja se obavlja radi ispravljanja ili ponovnog ponavljanja neodgovarajućeg rezultata prethodne rinoplastike. Dva su razloga za obavljanje sekundarne rinoplastike.

Pacijenti često traže sekundarnu rinoplastiku radi ispravka kozmetičkog deformiteta nosa. Fraktura nosa možda nije bila dovoljno smanjena ili je previše smanjena. Ispupčen bulozan vrh nosa možda nije odgovarajuće riješen, ili je preagresivno riješen. Nos može izgledati pritisnut; može izgledati kao kljun papige, ili poput nosa boksača.

Mnogo je načina na koje rezultati prethodne operacije nosa mogu biti estetski neprivlačni pacijentu. Drugi razlog je funkcionalan. Prva operacija nosa može biti obavljena kako bi se olakšale poteškoće s disanjem, a rezultat može biti nezadovoljavajući. U drugom slučaju prva operacija može biti obavljena zbog kozmetičkih razloga, ali može također ugroziti normalni fiziološki mehanizam koji uključuje udisanje ili izdisanje zraka, čime se otežava disanje.

Sekundarna rinoplastika je tehnički izazovna a brojni zahvati moraju se obaviti otvorenom tehnikom. To kirurgu omogućuje neposrednu vizualizaciju deformiteta. Napredak u tehnikama rinoplastike, kao što je stabilizacija transplantata hrskavice rebara i primjena otvorenog pristupa, sada omogućuje zadovoljavajuće rezultate u sekundarnoj rinoplastici koji u prošlosti nisu bili mogući.

 

Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.