HR | EN | SI 

Kirurški pristup: otvoren nasuprot zatvorenom

Rinoplastika se može izvesti pod općom anestezijom, sedacijom ili lokalnim anestetikom.  Inicijalno se ubrizgava lokalna anestezija, koja je mješavina lidokaina i epinefrina, kako bi se umrtvilo područje i privremeno smanjila vaskularizacija.
Za nos postoje dva moguća pristupa: zatvoreni pristup i otvoreni pristup.

 

Kod zatvorene rinoplastike, rezovi se rade unutar nosnica i cijela operacija se obavlja kroz te rezove. Većina zahvata se obavlja pomoću zatvorene tehnike, posebno pri uklanjanju dorzalne grbe sa ili bez smanjenja širine nosa.

Kod otvorene rinoplastike, radi se dodatni nevidljivi rez preko kolumele (dio kože koji razdvaja nosnice). Otvorena rinoplastika je indicirana kada je potrebno učiniti značajne korekcije vrha nosa ili kada se radi sekundarna rinoplastika. Kirurg najprije odvaja kožu i meko tkivo nosa od potkožnih struktura. Hrskavica i kost se preoblikuju, a rezovi se šivaju.
Na kraju zahvata unutar nosnica stavljamo gazu natopljenu vazelinom radi smanjenja krvarenja nakon operacije, traku preko nosa i protezu ili kalup koji pokrivaju nos nekoliko dana.

Ovisno o slučaju, možemo oblikovati mali dio pacijentove hrskavice ili kosti, kao transplantat, radi jačanja ili promjene oblika nosa. Hrskavica se obično uzima iz septuma. Ukoliko nema dovoljno hrskavice u septumu, do čega može doći kod ponovljene rinoplastike, hrskavica se može uzeti iz ušne školjke ili iz rebara. U rijetkim slučajevima kada je potrebna kost, može se uzeti iz lubanje, boka ili rebara.

 

Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.