HR | EN | SI 

Ovisno o dobi pacijenta i prethodnom zdravstvenom stanju, u našoj se poliklinici mogu obaviti različiti testovi kao što su hemogram (analiza krvi), koagulacijski testovi, metabolički i urinarni testovi, elektrokardiogram i, prema potrebi, internistički pregled.  Ako je riječ o mladom pacijentu bez kliničke povijesti bolesti, rade se samo minimalni testovi kako bi se smanjila nelagoda.

Lijekovi poput aspirina i analgetika moraju se izbjegavati 2 tjedna prije operacije, a s pušenjem treba prestati 3 tjedna prije jer oboje može utjecati na zgrušavanje krvi i opskrbu kisikom u tkivima na kojima se obavlja zahvat. Ako uzimate bilo kakve lijekove ili ste alergični na neke lijekove, materijal ili hranu, obvezno o tome obavijestite kirurga i osoblje po dolasku u našu polikliniku.

Prijam pacijenata u Poliklinici za plastičnu i estetsku kirurgiju Arcadia potrebno je dogovoriti unaprijed telefonom ili elektroničkom poštom. Pacijent može doći ranije isti dan ili dan prije kirurškog zahvata. Nakon smještaja u sobi, pregledaju se vitalni znakovi, rade testovi i uzima se povijest bolesti, obavlja se pregled, a snimaju se i fotografije za evidenciju, ako već prije nisu snimljene.

Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.