HR | EN | SI 

Liposukcija je u pravilu siguran zahvat, sve dok su pacijenti pažljivo odabrani, operacijska sala odgovarajuće opremljena i liječnik adekvatno osposobljen.

Vaš bi kirurg minimalno trebao imati osnovne (temeljne) akreditirane kvalifikacije za bavljenje kirurgijom uz specijalizaciju za oblikovanje tijela.
No ipak je važno imati na umu da, premda dobro osposobljen kirurg i najmodernija oprema mogu povećati šansu za postizanje dobrog rezultata, garancije ne postoje. Premda su rijetke, do komplikacija ipak može doći. Rizici se povećavaju ako se istodobno tretira veći broj područja ili ako su mjesta operacije veća po veličini. Odstranjivanje veće količine masti i tekućine može zahtijevati dulje trajanje operacije nego što je to potrebno za manje operacije.

Niže su  objašnjene neke od komplikacija sa simptomima na koje bi pacijent trebao obratiti pozornost:

Rane komplikacije

Krvarenje i hematomi: Obično se kod zahvata uočava mala količina krvarenja kroz rezove na koži, svijetlocrvene boje, što je za očekivati i može se pojaviti do 36. sata nakon operacije. Uglavnom se sastoji od tekućine koja se koristi za liposukciju. U slučaju da se ovo stanje produlji ili krvarenje pojača (u rijetkim slučajevima), odmah se trebate javiti svom kirurgu. Do većine  krvarenja dolazi za vrijeme oporavka u klinici pa osoblje klinike treba većinu takvih krvarenja samo pozorno pratiti i primijeniti odgovarajući elastični zavoj ili neku dodatnu mjeru za lokalnu kompresiju. Hematomi (lokalne nakupine krvi ispod kože), prema našem iskustvu, nisu česti. Tretiranje može biti praćenje, isisavanje s pomoću igle ili drenaža.
Upala kože  i supkutana upala: Vrlo su rijetke. Poduzimamo sve preventivne mjere kako bismo spriječili bilo kakvu mikroskopsku kontaminaciju i primjenjujemo dodatnu zaštitu uz primjenu antibiotika. Ako se pojavi, upala se može razviti nakon 24 do 72 sati uz lokalno otjecanje, crvenilo i temperaturu ili groznicu. Tretman se sastoji od uzimanja antibiotika nekoliko dana.

Kasne komplikacije

Ožiljci od liposukcije su mali i strateški smješteni kako ne bi bili vidljivi. No može doći do nesavršenosti konačnog izgleda. Površina kože može biti nepravilna, asimetrična ili čak „obješena“, posebno kod starijih pacijenata. Može doći do gubitka osjeta i pigmentacije. Ponekad se preporučuje dodatna operacija.
Nedovoljno uklonjeno masno tkivo: Korekcija je moguća u roku od 4 do 6 mjeseci nakon operacije.
Prekomjerno uklonjeno masno tkivo: Korekcija je moguća u roku od 4 do 6 mjeseci nakon operacije.
Ovi slučajevi su rijetki i obično se mogu riješiti zahvatom pod lokalnom anestezijom te se pacijent isti dan otpušta kući.

Posebni slučajevi: Lipodistrofije, ožiljci i oštećenja kože s pomanjkanjem  masnog tkiva
Lipodistrofija je zdravstveno stanje koje karakteriziraju abnormalna ili degenerativna stanja adipoznog tkiva tijela („lipo“ na grčkom znači „mast“, a „distrofija“ na grčkom znači „abnormalno ili degenerativno stanje“). Za opisivanje gubitka masti iz jednog područja (obično lica) koristi se izraz lipoatrofija.
Lipodistrofija se može podijeliti na sljedeće tipove:

  • Kongenitalne lipodistrofije

Kongenitalna opća lipodistrofija (Beradinelli-Seipov sindrom)
Familijarna parcijalna lipodistrofija

  • Stečena lipodistrofija

Stečena parcijalna lipodistrofija (Barraquer-Simonsov sindrom)
Stečena opća lipodistrofija
Centrifugalna abdominalna lipodistrofija (Lipodystrophia centrifugalis abdominalis infantilis)
Lipoatrophia annularis (Ferreira-Marques lipoatrofija)
Lokalizirana lipodistrofija

Postoje različiti načini liječenja lipodistrofije. Ako je, naprimjer, riječ o lokalnom povećanom nakupljanju masnog tkiva na površini kože, tada je liposukcija vrlo dobro rješenje. Ako je riječ o lokalnom smanjenju masnog tkiva, tada će tretman uključiti liposukciju s drugih područja i korištenje tog masnog tkiva za ubrizgavanje masti u zahvaćeno područje. U ovom potonjem slučaju, količina koja će se ubrizgati više je nego potrebna jer će u idućim mjesecima doći do određenog stupnja reapsorpcije. Ekstenzivna područja s gubitkom masnog tkiva teže se tretiraju pa ih plastični kirurg pažljivo procjenjuje, ovisno o svakom pojedinom slučaju.

Uleknuti ožiljci mogu se tretirati s pomoću resekcije ili, ako su estetski prihvatljivi, lokalnim ubrizgavanjem masnog tkiva.

Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.