HR | EN | SI 

 

Bol: Neke su pacijentice osjetljivije na kirurške zahvate nego druge. Premda je bol u pravilu neznatna, kada je prisutna, lako se ublažava odgovarajućim lijekovima. Kod implantata koji se ugrađuju ispod mišića, zbog početnog rastezanja mišića neke se pacijentice tuže na zategnutost koja se obično povlači nekoliko dana nakon zahvata.
Puknuće implantata: Danas je ova pojava vrlo rijetka jer se koriste implantati najnovije generacije s boljim ovojnicama. Nekoliko je uzroka puknuća, kao što je loša manipulacija neiskusnih kirurga implantatom, degradacija ovojnice u slučaju starijeg implantata, trauma grudnog koša i loša tehnika mamografije. U slučaju puknuća, visokokohezivni silikon koji se nalazi unutar implantata sprječava njegovo lako istjecanje izvan ovojnice. Znaci puknuća implantata mogu biti gubitak čvrstoće ili volumena dojke koja se obrađuje ili razvoj kapsularne kontrakture. Na dijagnozu upućuju klinički pregled i ultrazvuk dojke, ali viši postotak detekcije moguć je s pomoću magnetske rezonancije dojki. Najnovija istraživanja pokazuju da 5. generacija implantata koje ugrađuje iskusni plastični kirurg ima stopu puknuća od 1,1%, praćeno tijekom 6 godina. Tretman se sastoji od vađenja i zamjene implantata.

Kapsularna kontraktura: Tijelo na ugrađeni implantat reagira prirodno stvarajući oko njega kapsulu, koju čine kolagena vlakna. U rijetkim slučajevima ova reakcija je ozbiljnija i uzrokuje retrakciju implantata, a u tom je slučaju dojka čvršća na dodir i može joj se promijeniti izgled. Razina kontrakture obično se klasificira prema Bakerovu sustavu od I. do IV. stupnja, pri čemu III. i IV. stupanj zahtijevaju određenu intervenciju kao što je otvaranje kapsule, operativno odstranjivanje kapsule i zamjenu implantata. Da bi se to spriječilo, slijedimo protokol manipulacije implantata, primjenu antibiotika u džepu implantata i nakon operacije, primjenu teksturiranih implantata i propisivanje masaže nakon zahvata, sve mjere koje su povezane sa smanjenjem stupnja kontrakture.

Upala: Ova komplikacija vrlo je rijetka jer se poduzimaju posebne mjere za sprječavanje bilo kakve vrste mikroskopske kontaminacije implantata, a tijekom operacije, kao i nekoliko dana nakon nje, uzimaju se i antibiotici. Upale se obično liječe antibioticima koji se uzimaju oralno, a u slučaju izostanka reakcije, implantat se mora izvaditi.
Hematomi i seromi: Hematom je nakupina krvi, a serom je nakupina limfne tekućine oko implantata koji se mogu uočiti i kod mnogih tipova operacija na raznim dijelovima tijela. Da bi se spriječilo nastajanje zatvorene nakupine, obično se koristimo vrlo malim cjevčicama (drenove) koje izvlače tekućinu nakupljenu nakon operacije, a te se cjevčice vade dan nakon operacije. Vađenje drenova nije bolno i ne zahtijeva dodatne analgetike.

Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.