HR | EN | SI 

Žene s ugrađenim implantatima sposobne su dojiti i potiču se na dojenje. Implantati mogu uzrokovati teškoće pri dojenju, a neki zahvati, posebno pariareolarni rezovi i subglandularna ugradnja, povezani su većim teškoćama. Zbog toga se ženama u dobi za rađanje  savjetuje razgovor o dojenju s kirurgom prije same operacije kako bi odabrale najbolji pristup, kao što je ugradnja implantata ispod mišića s pomoću reza na inframamarnoj brazdi.

 

Posebno pitanje sigurnosti je može li implantat iscuriti u mlijeko te može li to uzrokovati zdravstvene probleme za dojenče. U ranim 90-im godinama prošlog stoljeća studije su pokazale mali opseg komplikacija kod dojenja sa silikonskim implantatima, ali te nalaze nisu potkrijepila vrlo važna najnovija istraživanja velikog razmjera na slučajnom uzorku, tako da se pacijentice ne bi trebale brinuti o utjecaju implantata dojki na kvalitetu i sastav mlijeka.

Teškoće kod dojenja nastaju ako dođe do oštećenja funkcionalnog tkiva, posebno ako se presijeku mliječni duktovi ili veliki živci, ili ako na drugačiji način dođe do oštećenja ili pritiska na mliječne žlijezde. Uzrok oštećenja duktova i živca uglavnom su pariareolarni rezovi, kojima se reže tkivo u blizini bradavice, dok se drugim vrstama rezova (inframamarni, transaksijalni i transumbilikalni) izbjegava tkivo bradavice. Na mliječne žlijezde najviše utječu subglandularni (iznad mišića) implantati i veliki implantati, koji uzrokuju pritisak na žlijezde. Submuskularni i manji implantati uzrokuju manje probleme. No mnoge žene uspješno doje i s perioareolarnim rezovima i sublandularnom ugradnjom.

U slučaju da u bliskoj budućnosti planirate trudnoću ili dojenje, trebate o tome obavijestiti plastičnog kirurga na prvim konzultacijama kako bi se planirala tehnika povećanja koja ne utječe na dojenje.

Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.