HR | EN | SI 

b_150_100_16777215_00_images_stories_vladob.jpgVlado Bartoš   rođen je 1949.g. u Končanici ,gdje je  i završio osnovnu školu.
Gimnaziju je 1968.godine završio u Daruvaru.
Studij medicine završio je 1973.g. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Kao  liječnik opće medicine  radio je 1974.  i 1975.g. u Miokovićevu (današnji Đulovac) i Daruvaru.
U Bolnici Pakrac  radio je na Kirurškom odjelu kao  specijalizant kirurgije 1976.-1978.g.
Radiologiju je specijalizirao 1979.-1982.g u  Bolnici Bjelovar i Vinogradskoj bolnici  u Zagrebu.
Specijalistički ispit iz radiologije položio  je 1982.g.
Radio je od 1982.-1991.g.  kao  radiolog u Domu zdravlja Daruvar.
Od 1991.g. radi u Općoj bolnici Bjelovar,gdje je od 1999. g. do sada  rukovoditelj Djelatnosti za radiologiju.
Sudjeluje u stručnom radu i  edukaciji   koji obavlja Bolnica.
Bio je, ili još je,  mentor kolegama koji  su dio specijalizacija obavljali  u Bjelovaru (dr.Bišćan,dr.Rendić,dr.Jug Klobučić,dr.Korunčev,dr.Bienenfeld, dr.Kadežabek dr.Škalički,dr.Baščevan,dr.Heged).
Bio je predsjednik je Hrvatskog liječničkog zbora,podružnica Bjelovar 1997.-2001.g.

Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.