HR | EN | SI 

b_150_100_16777215_00_images_stories_007-med.-tehnicar-valentino-fogl-web.jpgValentino Fogl rođen je 1987. god. u Pakracu. Nakon osnovne škole završio je srednju školu smjer Medicinska sestra – Medicinski tehničar u Pakracu u razdoblju od 2002 – 2006 godine. Pripravnički staž je obavio u Općoj županijskoj bolnici u Pakracu.  A nakon toga položio je stručni ispit 2008. u Zagrebu i stekao stručnu osposobljenost za samostalni rad medicinski tehničar. U Poliklinici Arcadia je zaposlen od 2009. god. te je ondje stekao internu edukaciju na području plastične i estetske kirurgije i ginekologije.

 

Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.