HR | EN | SI 

Sr. Željka HorinaSr. Željka rođena je 1986. god. u Virovitici. Nakon osnovne škole završila je srednju školu smjer Medicinska sestra – Medicinski tehničar 2005. godine. Stažirala je u Domu zdravlja u ordinaciji opće prakse, nakon toga u općoj bolnici u Bjelovaru na odjelima bolnice. Stručni ispit položila je 2007. godine. Zaposlena je u Poliklinici Arcadia od 2009. godine. Internu edukaciju završila je u Poliklinici Arcadia za poslove iz estetske, plastične kirurgije i ginekologije. Radi kao odjelna sestra.

 

Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.