HR | EN | SI 

 

Dr. Biljana BaščevanDr. med. Biljana Baščevan rođena je 1978. god. u Zagrebu, srednju školu završila je u Daruvaru. Na medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2005. god., a nakon položenog stručnog ispita počinje raditi u Poliklinika za kirurgiju, plastičnu kirurgiju i ginekologiju Arcadia.
Godine 2007. završava tečaj „Ultrazvuk muskuloskeletnog sustava“ u Zagrebu.
2015. godine položila je specijalistički ispit iz radiologije, te stekla zvanje specijalistice radiologije.
Majka je dvoje djece i s obitelj živi u Daruvaru.

Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.