HR | EN | SI 

Dr. Bojan IgnatovskiEstetski kirurg Mr. sci. Bojan Ignatovski, dr. med, rođen je u Zletovu, Republika Makedonija, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju, a studij medicine završava na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija bavio se znanstveno-istraživačkim radom, te aktivno sudjelovao na dva studentska kongresa (Opatija i Ohrid).

Specijalizaciju iz opće kirurgije završio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a završni ispit položio je 1980. godine. Završio je postdiplomski studij i obranio magistarski rad "Izbor drenažnih operacija u rješavanju egzogene sekrecije u eksperimentalnoj transplantaciji gušterače", 1989. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Estetski kirurg Mr. sci. Bojan IgnatovskiSpecijalizaciju iz Plastično-rekonstrukcijske kirurgije završio je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, položio završni ispit i stekao zvanje plastičnog kirurga. U Francuskoj je bio na edukaciji iz estetske kirurgije.

Edukaciju iz dječje kirurgije završio je u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj (1988.), a tečajeve iz mikrokirurgije i traumatologije 1989./90. godine na KBC-u "Rebro" u Zagrebu.

Estetski kirurg Mr. sci. Bojan IgnatovskiRedovito pohađa sve postdiplomske studije iz plastične i estetske kirurgije i aktivan je sudionik na svim kongresima iz plastične i estetske kirurgije. Redoviti je član Hrvatskog društva za plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju od njezina osnivanja, Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatske liječničke komore.

Sudjelovao je u Domovinskom ratu od 1. kolovoza 1991. do 30. rujna 1992. godine. Aktivno je sudjelovao u zbrinjavanju ranjenika na daruvarskom i pakračkom području. Svoje iskustvo opisao je u članku "Opseg i doktrina zbrinjavanje ranjenika na Daruvarskom području", a u pripremi je i posebna knjiga o sanitetu u Daruvaru, posvećena svim zdravstvenim djelatnicima iz tog područja i ekipi liječnika iz Republike (tada) Čehoslovačke.

Estetski kirurg Mr. sci. Bojan IgnatovskiOd 1991. godine živi i radi u Daruvaru. 1992. godine otvorio je prvu ordinaciju za estetsku kirurgiju u Hrvatskoj, a od 1997. godine Polikliniku za kirurgiju, ginekologiju i plastičnu kirurgiju, čiji je vlasnik i ravnatelj. Otac je dvoje djece, kćeri Biljane, liječnice, i sina Ivana, studenta na Ekonomsko-strojarskom fakultetu u Mariboru, Slovenija.

Do sada je objavio više od 20 stručnih i znanstvenih radova iz područja opće, dječje, plastične i estetske kirurgije. Koautor je posebnog izdanja Diabetica Croatica.

Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.