HR | EN | SI 

Opširnije...Estetski kirurg Mr. sci. Bojan Ignatovski, dr. med, rođen je u Zletovu, Republika Makedonija, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju, a studij medicine završava na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija bavio se znanstveno-istraživačkim radom, te aktivno sudjelovao na dva studentska kongresa (Opatija i Ohrid).

 

Opširnije...

Opširnije...Dr. med. Biljana Baščevan rođena je 1978. god. u Zagrebu, srednju školu završila je u Daruvaru. Na medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2005. god., a nakon položenog stručnog ispita počinje raditi u Poliklinika za kirurgiju, plastičnu kirurgiju i ginekologiju Arcadia.Opširnije...

Opširnije...Dr. Kovačević rođen je 1955. god. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Virovitici, u 1974. god. upisao je medicinski fakultet u Zagrebu, koji je sa uspjehom završio 1979. god. Pripravnički staž i dvije godine opće prakse obavio je u općoj bolnici Virovitica, da bih 1984. god. započeo specijalizaciju iz anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja u bolnici „Milosrdnih sestara“, Zagreb, pod mentorstvom prof. dr. Maše Formanek.

Opširnije...

Opširnije...Vlado Bartoš   rođen je 1949.g. u Končanici ,gdje je  i završio osnovnu školu. Gimnaziju je 1968.godine završio u Daruvaru. Studij medicine završio je 1973.g. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Kao  liječnik opće medicine  radio je 1974.  i 1975.g. u Miokovićevu (današnji Đulovac) i Daruvaru.

 

Opširnije...

Opširnije...Dr. Vladimir Bartoš rođen je 1973. u Pakracu. U Daruvaru završava osnovnu školu. 1992 maturirao je na Gimnaziji Bjelovar te iste godine upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu 1998 diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Nakon obveznog liječničkog staža i stručnog ispita, 2000. g započinje specijalizaciju iz ginekologije i opstericije u Kliničkoj bolnici Merkur u Zagrebu.

 

Opširnije...

Opširnije...Rođen je 1952.godine. Osnovnu školu završio je u Pleternici, gimnaziju u Požegi. Medicinski fakulet završio je u Zagrebu 1976 godine, specijalizaciju iz interne medicine 1984 godine (K.B. "Sestre milosrdnice" u Zagrebu).

 

Opširnije...

Opširnije...Bacc. radiol. techn. / bacc. med. techn. Vanja Manjarić rođena je 1986. godine u Virovitici. Nakon završene gimnazije u Daruvaru, upisuje studij radiološke tehnologije na Zdravstvenom veleučištu u Zagrebu te 2009. godine završava studij. Nakon završenog staža u Domu Zdravlja Zagreb Zapad, zapošljava se u poliklinici Arcadia kao asistentica u dijagnostičkim djelatnostima.

 

Opširnije...

Opširnije...Sr. Željka rođena je 1986. god. u Virovitici. Nakon osnovne škole završila je srednju školu smjer Medicinska sestra – Medicinski tehničar 2005. godine. Stažirala je u Domu zdravlja u ordinaciji opće prakse, nakon toga u općoj bolnici u Bjelovaru na odjelima bolnice. Stručni ispit položila je 2007. godine. Zaposlena je u Poliklinici Arcadia od 2009. godine. Internu edukaciju završila je u Poliklinici Arcadia za poslove iz estetske, plastične kirurgije i ginekologije.

Opširnije...

Opširnije...Valentino Fogl rođen je 1987. god. u Pakracu. Nakon osnovne škole završio je srednju školu smjer Medicinska sestra – Medicinski tehničar u Pakracu u razdoblju od 2002 – 2006 godine. Pripravnički staž je obavio u Općoj županijskoj bolnici u Pakracu.  A nakon toga položio je stručni ispit 2008. u Zagrebu i stekao stručnu osposobljenost za samostalni rad medicinski tehničar. U Poliklinici Arcadia je zaposlen od 2009. god. te je ondje stekao internu edukaciju na području plastične i estetske kirurgije i ginekologije.

Opširnije...

Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.