HR | EN | SI 

b_150_100_16777215_00_images_stories_pain_bol-v.jpg

Biološka funkcija boli jest zaštita organizma od štetnih podražaja i upozorenje da se u tijelu događaju štetne promjene. Bol obično prestaje s izlječenjem ozljede ili upale. Za razliku od te fiiziološke i akutne boli, bol koja se nastavlja nakon normalnog trajanja bolesti i ozljede nema nikakvu pozitivnu funkciju. Zato je takva, kronična bol, posebno stanje bolesti.Vremenski je najčešće određena trajanjem od 3 do 6 mjeseci. Kronična bol nije samo neugodan osječaj nego je povezana i s biološkim promjenama i oštećenjima.Osim toga,kronična bol ima jak utjecaj na bolesnikovo duševno stanje, njegovu fizičku funkciju te socijalni i ekonomski status. U liječenju boli pristup svakom pacijentu je individualan.Naš cilj je smanjenje bolesnikove boli i patnje te poboljšanje životnih funkcija i poboljšanje kvalitete života bolesnika.

Najčešći razlozi dolaska u Ambulantu za bol:

 1. Bol u leđima
 2. Karcinomska bol
 3. Kronična abdominalna bol i bol u zdjelici
 4. Muskuloskeletna bol
 5. Glavobolje
 6. Neuropatska bol
 7. Bol povezana sa osteoporozom
 8. Kronična poslijeoperativna bol

U Ambulanti za bol provode se prvi i kontrolni pregledi bolesnika koji trpe bol i to slijedećim terapijskim postupcima:

 • medikamentozna terapija po WHO – standardima
 • terapijski živčani blokovi
 • infiltracija lokalnim anestetikom
 • injekcije “ trigger “ točaka
 • epiduralna analgezija
 • blokovi izlazišta korijenova živaca
 • komplementarna terapija ( akupunktura )
Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.