HR | EN | SI 

b_150_100_16777215_00_images_stories_pain_anes-v.jpg Ako ste se odlučili za estetski zahvat koji je nemoguće učiniti bez primjene anestezije, želimo Vas ukratko upoznati sa samim anesteziološkim postupkom. U svojoj je osnovi anestezija postupak kojim se u potpunosti odstranjuje bol. Time se omogućava da i inače bolan zahvat bude bezbolan. Anesteziju provodi liječnik specijalist anestezije i reanimacije. Općenito, postoje tri osnovne vrste anestezije: opća, regionalna i lokalno-potencirana.

Pojam opće anestezije uključuje gubitak svijesti, svih bolnih osjeta, gašenje obrambenih refleksa, a često i relaksacije skeletnih mišića. Nabrojeni učinci mogu se izazvati inhalacijskim anesteticima koji ulaze preko pluća ili intravenozno, lijekovima koji se daju direktno u venu.

U regionalnoj anesteziji određeni dio tijela je neosjetljiv na bol (provodna anestezija) ili samo neposredni dio operacijskog područja (lokalna anestezija).

Lokalno-potencirana anestezija: Radi se o tipu anestezije pri kojem pacijent intravenski dobiva jako sredstvo protiv bolova i sredstvo za smirenje, a u operacijsko polje se daje lokalni anestetik. Prednost ovog tipa anestezije je to što pacijent spontano diše, oporavak od same anestezije je znatno vrži, a rizik od mogućih komplikacija je znatno manji. Pacijent tijekom lokalno-potencirane anestezije površno spava, a sam zahvat za pacijenta je bezbolan.

Svaka vrsta anestezije ima svoje prednosti i štetne nuspojave. Predlažemo Vam da izbor vrste anestezije prepustite anesteziologu, koji će za predviđenu operaciju odabrati najbolju anesteziju, koja će Vaš organizam najmanje opteretiti. Teške komplikacije anestezije su vrlo rijetke. Kao kod svakog liječničkog zahvata, i rizici anestezije ovisni su o općem stanju pacijenta, prijašnjim bolestima, pratećim bolestima, životnoj dobi i životnim navikama.

Za vrijeme anestezije anesteziolog aparatom upravlja disanjem, a monitorima kontrolira cirkulaciju i druge važne funkcije tijela. U stalnom kontaktu s operaterom izbjegavaju se moguće komplikacije u tijeku anestezije. Zadatak anesteziologa nije samo uspavljivanje i buđenje pacijenta, već i briga o bolesniku neposredno prije i nakon operativnog zahvata. Da bi se rizik anestezije sveo na minimum, anesteziolog će prije operativnog zahvata obaviti detaljan razgovor s pacijentom, učiniti fizikalni pregled te proučiti dosadašnju medicinsku dokumentaciju koju pacijent posjeduje.

Slijedi pregled laboratorijskih nalaza i po potrebi određivanje dodatnih laboratorijskih ili funkcionalnih pretraga da bi se utvrdilo stvarno bolesnikovo stanje te po potrebi konzultiralo s drugim specijalistima ako je to važno za pacijenta u vođenju anestezije.

Slijedi davanje premedikacije, koja za cilj ima smirivanje pacijenta, oslobađanje od eventualne boli i smanjivanje sekrecije u usnoj šupljini. U neposrednom postoperativnom periodu anesteziolog nadgleda buđenje pacijenta, kontrolira njegove vitalne funkcije te po potrebi ordinira analgetike i nadoknadu tekućine. Nakon što se pacijent upoznao sa svim postupcima i rizicima anestezije, on pristanak ovjerava svojim potpisom.

Upute pacijentu prije anestezije za estetski zahvat:

-   Šest sati prije anestezije ne smijete ništa jesti ni piti. Time se smanjuje mogućnost povraćanja te drugih neugodnih posljedica za vrijeme i nakon anestezije.

-   Prije ulaska u operacijsku salu, ako imate, izvadite zubnu protezu, kontaktne leće, skinite lak s noktiju, ruž s usana i nakit.

-   Ako ste pušač, suzdržite se od pušenja u razdoblju pripreme za operaciju.

-   Najmanje 24 sata nakon anestezije ne biste smjeli upravljati motornim vozilom.

-   Ako kirurški zahvat dopušta, četiri sata nakon anestezije možete piti tekućinu i uzeti lakši obrok.


Pravilno izabran oblik anestezije za pojedini te dobro vođen post, velik su preduvjet za što brži i bolji oporavak pacijenta.

Poliklinika: Strma Ulica 16, HR - 43500 Daruvar, Hrvatska
Tel: 043 675 200     Fax: 043 675 214
Skype: poliklinika.arcadia
E-mail: poliklinika@poliklinika-arcadia.hr
Ordinacije: Daruvar - Zagreb - Varaždin

 

 

Copyright © 2014 Poliklinika Arcadia. Sva prava pridržana. Powered by GlobalStudio.